Regulamin / polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez InterAct Dorota Witwicka,

InterAct Dorota Witwicka
UL. Walecznych 3/1a
50-341 WROCŁAW, POLAND

Firma dokłada wszelkich starań́ w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas wypełniania ankiety, w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Działania informacyjne firmy InterAct Dorota Witwicka.
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę̨, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu prowadzenia działań́ informacyjnych w zakresie działalności firmy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostepnienie informacji
Podane przez Państwa informacje mogą̨ zostać́ udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają̨ tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Firma InterAct Dorota Witwicka dokłada wszelkich możliwych starań́, aby zabezpieczyć́ Państwa dane i ochronić́ je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą̨ okazać́ się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają̨ Państwo zasad bezpieczeństwa.